Projectes de legalització sobre instal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió, Climatització, Energies, contra incendis, etc.

Assessorament sobre actualització documental i reglamentària.

Manteniment de documentació reglamentària.

Presentació i seguiment dels dossiers de legalització.

Assessories energètiques i contactes per al subministrament d’energies amb els gestors energètics (aigua, gas, electricitat ….)