El nostre País, amb forts contrastos climàtics, s’ha convertit en un dels escenaris amb majors reptes a l’hora d’implantar una climatització intel·ligent i sostenible. Per FRICOR, un dels principals objectius és implantar noves tecnologies que optimitzin el rendiment de les instal·lacions i el consum energètic. Per aconseguir-ho comptem amb un equip humà i tècnic per oferir als nostres clients les millors i més avançades opcions, i així, poder satisfer totes les exigències dels nostres clients en tots els camps de la climatització. Busquem per a cada projecte l’opció òptima tant en eficiència energètica com en amortització de les seves instal·lacions.

El departament d’enginyeria de FRICOR realitza projectes i executa instal·lacions tant en el sector terciari com en l’industrial de:

– Calefacció centralitzada i individual

– Cogeneració, micro-cogeneració i tricogeneración

– Aire condicionat

– Tractament d’aire

– Climatització i deshumectació de piscines

– Ventilació controlada

– Climatització amb energies renovables

– Biomassa

– Geotèrmica

– Solar tèrmica