Manteniment Preventiu, Predictiu i Normatiu

El nostre compromís és la seva tranquil·litat

Manteniment Preventiu

La implantació d’un Manteniment Preventiu diari es realitza amb l’objectiu de prevenir avaries i les conseqüències que aquestes comporten de la interrupció de servei, que normalment es produeixen en els moments menys oportuns. Amb el Manteniment Preventiu minimitzem que es produeixin aquestes avaries que comporten problemes de falta de confort entre els usuaris o d’interrupcions en els processos de producció.

Amb el Manteniment Preventiu es redueixen substancialment els costos de reparació, s’augmenta l’eficiència i s’allarga ostensiblement la vida útil dels equips. Invertir en Manteniment té una repercussió directa en estalvi econòmic i en tranquil·litat.

No dubti en posar-se en contacte amb FRICOR i un dels nostres Tècnic-Comercial realitzarà un estudi personalitzat de la seva instal·lació, proposant-la solució i les periodicitats més adequades per al seu funcionament més òptim.

Manteniment Predictiu

El manteniment predictiu és un manteniment proactiu que consisteix a predir les futures avaries dels equips. El manteniment predictiu s’efectua quan la maquinària presenta algun senyal, per exemple soroll, vibració, temperatures, entre d’altres.

El manteniment predictiu aconsegueix prevenir possibles errors que requereixin posteriorment actuacions de manteniment correctiu.

La detecció precoç de les veuries genera uns menors costos en reparacions i el que és molt important, es compta amb el suficient temps per programar i planificar les intervencions necessàries que minimitzin els efectes negatius.

Manteniment Normatiu

FRICOR és una empresa acreditada per realitzar les intervencions de Manteniment Normatiu o Tècnic-Legal, que donen compliment a les actuacions que s’estableixen en les instruccions tècniques dels diferents Reglaments de les Instal·lacions. En aquests, s’especifica la responsabilitat de l’titular per a la contractació d’un Manteniment Preventiu amb una empresa acreditada i s’estableix la periodicitat dels mateixos en funció de la potència de la instal·lació.

Des FRICOR estem a la seva disposició per assessorar-lo i donar-li aquest servei, despreocupant Vostè o el seu equip totalment, podent així, dedicar el temps a la seva activitat principal. Disposem d’eines de gestió (programes informàtics de Gestió de Manteniment Assistit per Ordinador) perquè estigui informat contínuament i des de qualsevol ubicació de l’estat de les seves instal·lacions.

Confiï en els professionals de FRICOR, perquè li mantinguin permanentment assessorat sobre la normativa vigent en instal·lacions.