Projectes i Legalitzacions

FRICOR és una empresa concebuda i desenvolupada amb la premissa d’oferir servei als seus clients. Per aquest motiu, amb l’ànim de fer un servei global, posem a la seva disposició l’execució de Projectes bàsics, Executius i Legalitzacions de les instal·lacions que realitzem, encarregant-nos de tots els tràmits tècnic-administratius necessaris amb els organismes oficials que intervinguin per a la consecució de les llicències corresponents, assegurant el compliment de les normatives vigents.

La nostra àmplia experiència ens permet legalitzar tot tipus d’instal·lacions:

  • Legalització d’instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, aerotermia, aigua calenta sanitària, etc.
  • Legalització d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Legalització d’instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltàiques.
  • Legalització d’obres de reforma.
  • Legalització d’instal·lacions de protecció contra incendis.
  • Legalització d’instal·lacions en centres sanitaris.
proyectos y legalizaciones
proyectos y legalizaciones