Energies Renovables

En l’actualitat la nostra societat té un alt grau de dependència dels combustibles fòssils. Si tenim en compte que són recursos energètics limitats amb els consums actuals i l’evolució creixent de la demanda en un termini relativament tall s’esgotaran. En canvi les energies renovables són una font inesgotable d’energia que contribueix a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que afavoreixen el canvi climàtic.

Cada vegada més indústries i particulars decideixen substituir l’energia elèctrica per l’energia solar. Les raons són diverses: generar la seva pròpia energia, estalvi de costos, possible venda d’energia sobrant a la xarxa, obtenir una energia verda 100% i fins i tot, en alguns municipis, aconseguir bonificacions en l’IBI.

Dins de les energies que s’obtenen de fonts naturals virtualment inesgotables podem trobar les següents:

  • ENERGIA SOLAR
  • ENERGIA SOLAR TÈRMICA
  • ENERGIA GEOTÈRMICA
  • BIOMASSA
  • ENERGIA EÒLICA
  • ENERGIA HIDRÀULICA
  • ENERGIA mareomotriu

A FRICOR estem absolutament conscienciats de l’actual problemàtica i de el fet que la Climatització i el de Aigua Calenta Sanitaria suposen més del 50% de la despesa energètica dels edificis. És per això que disposem d’un equip tècnic especialment format per assessorar i realitzar tot tipus d’instal·lacions d’Energia Solar, Solar-Tèrmica, Geotèrmia, Biomassa i Eòlica.

energias renovables
energias renovables
energias renovables