Instal·lacions Elèctriques-Comunicacions

FRICOR disposa d’un equip de professionals altament qualificats per a realitzar l’execució, la posada en marxa i el manteniment dels seus projectes de:

Instal·lacions de baixa tensió:
 • Cablejat
 • Quadres elèctrics.
 • Il·luminació.
 • Domòtica.
 • A.I.
 • Grups electrògens.

Instal·lacions de comunicacions:

 • Xarxes de veu i dades.
 • CCTV.
 • Audio-Video.
 • Megafonía.
 • Control d’accessos.
 • Intercomunicació.
instalaciones electricas-comunicaciones
instalaciones electricas-comunicaciones