Fricor és una empresa de serveis energètics (ESE) que la seva prioritat és reduir el consum energètic mantenint el mateix confort i prestacions modernitzant les instal · lacions per aconseguir un notable estalvi econòmic.

Per què necessitem ser més eficients energèticament?

Per raons mediambientals, 2010 va suposar un màxim històric pel que fa a les emissions de CO ², amb tots els perjudicis que això comporta:

 • Per al nostre entorn
 • Per a la nostra salut

Per raons de dependència: la “seguretat de subministrament” és una ombra permanent sobre el mercat energètic: s’incrementen els preus dels combustibles i continua augmentant la nostra dependència de l’exterior, actualment un 74% de l’energia que consumim és importada.

Per raons socials: l’impuls de l’eficiència energètica comporta la creació d’ocupació de qualitat i per tant, es converteix en un dels motors de reactivació de economia.

Per raons econòmiques: la dependència energètica ens costa més del que invertim en sanitat i més del que invertim en protecció a la desocupació, superant a més els ingressos que obtenim del turisme a nivell nacional.

Quins beneficis comporten l’Estalvi i l’Eficiència Energètica?

Competitivitat:

 • Reducció de la factura energètica.
 • Creació d’ocupació.
 • Efecte positiu sobre el R + D + i.

Seguretat de subministrament:

 • Reducció de la dependència energètica de l’exterior.
 • Millora del balanç energètic.

Sostenibilitat:

 • Reducció de les emissions de CO² i els altres gasos d’efecte hivernacle.
 • Disminució de la degradació mediambiental.
 • Millora de la salut de la ciutadania.

Per l’Empresa

Millora de la competitivitat:

 • Millora del compte d’explotació. Estalvi en la factura energètica.
 • Disponibilitat de recursos alliberats per altres projectes i activitats.
 • Permet anticipar-se a impostos energètic-ambientals.
 • Permet anticipar-se a la pujada de preu de l’energia.

Millora la imatge de la companyia com a empresa socialment i mediambientalment responsable.

Millora tecnològica de les instal·lacions i reducció de costos d’operació i manteniment.

Per què una ESE?

Les empreses de serveis energètics són:

 • Empreses que proporcionen serveis de millora de l’eficiència energètica …
 • … Afrontant cert risc en fer-ho, i
 • Basen el pagament dels serveis prestats en l’obtenció d’estalvis energètics.

Avantatges de contractar una ESE:

 • La ESE gestiona totes les relacions amb enginyeries, proveïdors, instal·ladors, etc., Simplificant les gestions del client, que té un sol interlocutor.
 • Risc reduït: l’ESE assumeix el risc de no assolir els estalvis que ha garantit.
 • El projecte es finança amb els estalvis aconseguits.
 • Els estalvis són superiors als que s’obtindrien si el client implanta les solucions de forma aïllada.
 • Elimina el problema de la prioritat de les inversions.
 • Augmenta el valor de les propietats.
 • Millora les competències dels serveis d’operació i manteniment.
 • Impulsa l’estalvi, l’eficiència energètica i la modernització de les instal·lacions.