Centres Sanitaris

FRICOR posseeix una dilatada experiència per emprendre projectes tan exigents com les instal·lacions de climatització de centres sanitaris, amb solucions de màxim confort, eficiència i compliment normatiu.

Un dels majors reptes per a una empresa d’instal·lació de climatització són els edificis sanitaris, com hospitals, clíniques, consultoris i centres de salut. La finalitat dels sistemes de climatització i ventilació dels centres de salut és mantenir la qualitat de l’aire i les condicions de temperatura i humitat dins d’uns nivells normatius que garanteixin que els mateixos no puguin representar una font de contaminació i infeccions, sense oblidar que haurien de tenir una alta eficiència energètica.

Les funcions que han de complir les instal·lacions de climatització i ventilació en els edificis sanitaris són:

  • Diluir els contaminants generats per les persones / equips mitjançant un nombre adequat de renovacions hora d’aire.
  • Evitar els corrents d’aire des de sales brutes cap a sales netes per la qual cosa és necessari establir diferències de pressió ambiental adequades entre aquestes sales.
  • Proporcionar un ambient confortable per als pacients i personal sanitari controlant la temperatura, humitat i la qualitat de l’aire interior

En FRICOR tenim una àmplia experiència en aquest sector, havent liderat, dissenyat i sent responsables del seu manteniment, en importants instal·lacions de centres sanitaris entre les que destaquem, centres públics de salut, centres assistencials de Mútues d’Accidents, múltiples centres privats de diferents dimensions , clíniques dentals i laboratoris.

Segons les necessitats de climatització, les distribucions dels espais i les particularitats i necessitats de cada client, els nostres tècnics comercials especialistes, dissenyen la instal·lació i el sistema més adequat, escollint entre bomba de calor, volum de refrigerant variable i sistemes d’aigua mitjançant plantes refredadores.

climatizacion centros sanitarios
climatizacion centros sanitarios
climatizacion centros sanitarios