Fricor Servei Integral disposa de les següents acreditacions i certificacions:

Classificació com a contractista d’obres a Catalunya (Descarregar PDF)

Classificació com a empresa de serveis a Catalunya (Descarregar PDF)

Classificació com a contractista d’obres a nivell estatal (Descarregar PDF)

Classificació com a empresa de serveis a nivell estatal (Descarregar PDF)